กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

โพสต์12 พ.ค. 2556 20:19โดยเพ็ญสิริ สุภาพ
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยกำหนดการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียในปีารศึกษา 2556  ในวันที่  14  พฤษภาคม  2556  นี้
Comments