ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:46โดยเพ็ญสิริ สุภาพ

โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่  11  มิถุนายน 2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:30โดยเพ็ญสิริ สุภาพ

โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจะเปิดภาคการศึกษาที่1/2557 ในวันที่ 16 พ.ค. 2557 นี้

กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

โพสต์12 พ.ค. 2556 20:19โดยเพ็ญสิริ สุภาพ

โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยกำหนดการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียในปีารศึกษา 2556  ในวันที่  14  พฤษภาคม  2556  นี้

แจ้งกำหนดการตัดชุดนักเรียน 3พ.ค.55

โพสต์30 เม.ย. 2555 18:58โดยKroounchit putpagul

      เนื่องจากทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนมาให้ จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล1 - ป.6 นำนักเรียนในปกครองของท่านไปวัดตัวตัดชุดนักเรียน ที่อาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.00 น.

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

โพสต์26 เม.ย. 2555 02:18โดยKroounchit putpagul

โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย

กำหนดการเปิดภาคเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยดร.สุรศักดิ์ พันธุ์สง่า

โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555

1-6 of 6