ร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:02โดยเพ็ญสิริ สุภาพ
โรงเรียน้านเสี้ยวน้อยร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments