กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:06โดยโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Comments