กิจกรรม


กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:06โดยโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:02โดยเพ็ญสิริ สุภาพ

โรงเรียน้านเสี้ยวน้อยร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

โพสต์12 พ.ค. 2556 20:04โดยเพ็ญสิริ สุภาพ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 2556   จำนวน  10  คน


กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

โพสต์12 พ.ค. 2556 19:54โดยเพ็ญสิริ สุภาพ

 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมเข้ค่ายคุณธรรม   ระหว่างวันที่  21-23  เมษายน  2556

กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยดร.สุรศักดิ์ พันธุ์สง่า

กิจกรรมวันไหว้ครู


1-5 of 5