หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่  11  มิถุนายน 2557
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:46 โดย เพ็ญสิริ สุภาพ
 • กำหนดการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจะเปิดภาคการศึกษาที่1/2557 ในวันที่ 16 พ.ค. 2557 นี้
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:30 โดย เพ็ญสิริ สุภาพ
 • กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยกำหนดการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียในปีารศึกษา 2556  ในวันที่  14  พฤษภาคม  2556  นี้
  ส่ง 12 พ.ค. 2556 20:21 โดย เพ็ญสิริ สุภาพ
 • แจ้งกำหนดการตัดชุดนักเรียน 3พ.ค.55       เนื่องจากทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนมาให้ จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล1 - ป.6 นำนักเรียนในปกครองของท่านไปวัดตัวตัดชุดนักเร ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2555 18:58 โดย Kroounchit putpagul
 • กำหนดการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย
  ส่ง 26 เม.ย. 2555 02:27 โดย Kroounchit putpagul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 21:06 โดย โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ 1
 • ร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียน้านเสี้ยวน้อยร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:02 โดย เพ็ญสิริ สุภาพ
 • งานวันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 2556   จำนวน  10  คน
  ส่ง 12 พ.ค. 2556 20:45 โดย เพ็ญสิริ สุภาพ
 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมเข้ค่ายคุณธรรม   ระหว่างวันที่  21-23  เมษายน  2556
  ส่ง 12 พ.ค. 2556 19:54 โดย เพ็ญสิริ สุภาพ
 • กิจกรรม
  ส่ง 27 เม.ย. 2555 00:22 โดย Kroounchit putpagul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา